Načítání...

Čučice 169, 66491 Ivančice +420 728 677 203 zdendanet@seznam.cz

Silnoproud

Instalace a oprava rozvaděčů

Pod pojmem rozvaděč se skrývá skříň, do které je zavedeno větší množství kabelů spolu s dalšími elektrickým přístroji určenými pro jištění, měření a ovládání příslušné elektroinstalace. V rámci našich služeb nabízíme kompletní instalace, opravy i revize těchto rozvaděčů. A to jak pro rodinné domy tak i byty. U bytů bývají rozvaděče umístěny ve společných prostorách s elektroměry na každém podlaží. Jedná se také o místo, které je nejen přípojným místem odběratele, ale také místem odečtu stavu elektroměru.

Kompletní elektroinstalace bytových, nebytových a průmyslových prostor

Jestliže stavíte či rekonstruujete svůj dům, byt nebo jakýkoliv jiný prostor a potřebujete zrealizovat či opravit kompletní elektroinstalaci, neváhejte se na nás obrátit. V tomto oboru poskytujeme komplexní služby a můžete se na nás spolehnout, ať už potřebujete drobnější elektroinstalační úkony nebo zajištění a instalaci kompletních rozvodů, hromosvodů či zabezpečovacích systémů.

Pro více informací nás kontaktujte

Montáže a revize hromosvodů

Hromosvod by měl být nepostradatelnou součástí každé budovy, ve které se pohybují osoby nebo jejíž součástí je majetek, který byste rádi ochránili před bleskovými výboji. Jedná se o systém, který vytváří umělou vodivou cestu, která má za úkol svést vývoj do země. Aby byl však celý proces stoprocentní, musí být nejprve provedena kvalitní montáž a v pravidelných intervalech prováděny revize, které zajistí plynulý chod hromosvodů a jejich dlouhou živnostnost.

Revizní zprávy

Jedná se o dokument, který má za úkol poskytnout základní údaje o provedené revizi a také její výsledek. Měla by obsahovat řadu náležitostí, jako je druh revize a její rozsah, soupis použitých nástrojů a provedených úkonů, seznam zjištěných závad a hlavně výsledek revize. Samozřejmostí je proto vypracování takové revizní zprávy při provádění jakýchkoliv revizních prací. Kompletní dokument od nás dostanete zhotoven zpravidla do týdne.